Bài giảng Y đức

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 bầu chọn, trung bình: 5,00 trên tổng số 5 đánh giá)
Loading...
808

Bài 1: Nhập môn Y đức

Bài 2: Đạo đức và Y đức

Bài 3: ĐẠO ĐỨC VÀ NGHĨA VỤ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG

Bài 4: NỘI DUNG ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC VIỆT NAM

Bài 5: QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ , VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ

Bài 6: ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÁN BỘ Y TẾ VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bài 7: TÂM LÝ NGƯỜI BỆNH

Bài 8: DIỄN BIẾN T M LÝ BỆNH NH NTRONG MỘT SỐ BỆNH

Bài 9: TIẾP XÚC CỦA CÁN BỘ Y TẾ VỚI NGƯỜI BỆNH

Mật khẩu: 0886303303