Đề thi chính thức và đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2017

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
19698

Chiều nay (22/6) các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán – môn thi thứ hai của Kỳ thi THPT quốc gia 2017, dưới đây là đề thi chính thức và đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TP.HCM – Trường Cao đẳng  Y Dược Pasteur TP.HCM sẽ cập nhật đề thi chính thức và đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 cho các thí sinh nắm rõ.

Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

  • Đáp án mã đề 124
 1. D 2. B3. D4. B5. C6. C7. A8. B
 9. D10. A 11. B12. A13. A14. B15. B16. C
17. A18. C19. A20. B21. C22. A23. C24. C
25. B26. D27. A28. C29. C30. A31. B32. C
33. C34. D35. B36. B37. D38. D39. C40. D
41. D42. B43. C44. C45. D46. A47. A48. B
49. A50. D
  • Đáp án mã đề 122
1. A2. D3. C4. A5. B6. B7. A8. C
9. D10. B11. C12. A13. C14. A15. C16. A
17. A18. D19. B20. D21. A22. B23. C24. B
25. A26. B27. A28. C29. D30. A31. D32. D
33. D34. C35. A36. C37. B38. D39. D40. C
41. B42. B43. A44. C45. D46. D47. D48. B
49. D50. D
  • Đáp án mã đề 115
1. B2. B3. B4. C5. A6. A7. C8. C
9. A10. C11. C12. B13. A14. A15. B16. C
17. B18. B19. B20. A21. B22. C23. C24. D
25. C26. B27. D28. D29. A30. A31. C32. A
33. A34. A35. B36. D37. C38. D39. B40. A
41. C42. A43. C44. C45.B46.C47.A48.B
49. B50. C
  • Đáp án mã đề 117
1. A2. A3. B4. A5. D6. C7. B8. C
9. A10. B11. D12. D13. A14. A15. A16. B
17. A18. B19. D20. A21. D22. D23. C24. A
25. A26. A27. A28. C29. C30. C31. B32. C
33. D34. D35. A36. B37. B38. D39. B40. D
41. C42. D43. D44. D45. B46. D47. D48. B
49. C50. B
  • Đáp án mã đề 101
1. D2. B3. B4. C5. B6. D7. A8. C
9. D10. B11. B12. C13. A14. C15. D16. D
17. C18. B19. C20. B21. D22. C23. C24. B
25. D26.D27. A28. D29. A30. B31. C32. D
33. C34. D35. C36. B37. C38. A39. B40. C
41. B42. D43. B44. B45. C46. D47. D48. D
49. C50. D
  • Đáp án mã đề 109
 1. D2. A3. A4. C5. B6. D7. A8. C
9. B10. B11. C12. D13. A14. C15. D16. A
17. A18. D19. B20. B21. A22. C23. C24. A
25. D26. D27. B28. D29. B30. B31. C32. D
33. C34. D35. B36. A37. D38. B39. B40. A
41. A42. C43. D44. B45. C46. C47. C48. D
49. C50. B
  • Đáp án mã đề 123
1. A2. D3. C4. B5. D6. B7. B8. C
9. D10. D11. D12. C13. B14. D15. A16. A
17. C18. B19. C20. A21. D22. A23. B24. A
25. A26. B27. B28. A29. D30. B31. C32. C
33. D34. B35. A36. D37. C38. C39. D40. A
41. B42. C43. D44. C45. A46. A47. B48. D
49. A50. B
  • Đáp án đề 113
1. A2. C3. C4. D5. C6. D7. A8. A
9. D10. A11. D12. D13. C14. A15. D16. C
17. D18. A19. B20. C21. B22. C23. D24. B
25. C26. B27. D28. B29. C30. C31. A32. A
33. C34. B35. B36. A37. A38. B39. A40. C
41. A42. A43. C44. C45. B46. A47. B48. B
49. A50. C
  • Đáp án đề 109
1. D2. A3. A4. C5. B6. D7. A8. C
9. B10. B11. C12. D13. A14. C15. D16. A
17. A18. D19. B20. B21. A22. C23. C24. A
25. D26. D27. B28. D29. B30. B31. C32. D
33. C34. D35. B36. A37. D38. B39. B40. A
41. A42. C43. D44. B45. C46. C47. C48. D
49. C50. B
  • Đáp án đề 123
1. A2. D3. C4. B5. B6. A7. B8. C
9. D10. D11. D12. C13. B14. D15. A16. A
17. C18. B19. C20. A21. D22. A23. B24. A
25. C26. B27. B28. A29. D30. B31. C32. C
33. D34. B35. A36. D37. C38. C39. D40. A
41. B42. C43. D44. C45. A46. A47. B48. D
49. A50. B

Đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chiều ngày 22/6 vào lúc 14 giờ 30 phút các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Thời gian làm bài thi môn Toán là 90 phút.

ĐỀ THI MÔN TOÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 – MÃ ĐỀ 124

Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TP.HCM năm 2017

Trong năm 2017, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur xét tuyển theo quy chế chung của Bộ Lao động TB&XH, chỉ cần thí sinh đáp ứng được điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trở thành sinh viên của Nhà trường, với các chuyên ngành đào tạo Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm.

Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017
Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược năm 2017

Nếu như có niềm đam mê với lĩnh vực mà bạn yêu thích có thể gửi hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược TP.HCM về địa chỉ của Nhà trường thông qua hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Ngoài ra thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đường link sau:

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TPHCM.
Địa chỉ: 73 Văn Cao – phường Phú Thọ Hòa – quận Tân Phú – TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0996.303.303 – 0886.303.303
Website: http://caodangyduocpasteurtphcm.edu.vn