Tìm hiểu quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2018

403

Theo thông tin từ Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Pasteur TP.HCM, thí sinh có quyền phúc khảo bài thi khi có những nghi ngờ về điểm thi trong vòng 10 ngày kể từ khi biết điểm. 

Quy định về phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2018
                       Quy định về phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2018

Quy định về phúc khảo bài thi thế nào?

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, kết quả thi THPT quốc gia phải được công bố chậm nhất vào ngày 11/7. Sau khi có kết quả thi, nếu cảm thấy  số điểm trên bài thi không đúng với số điểm mà mình đã chắc chắn, tất cả thí sinh đều có quyền làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi. Cụ thể như sau:

  • Tất cả các thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh được nộp đơn phúc khảo bài thi ở chính nơi thí sinh đăng ký dự thi.
  • Thời gian nhận đơn xin phúc khảo như sau: Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi THPT quốc gia, sau đó điểm tiếp nhận sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo đến Hội đồng thi.
  • Hội đồng thi có trách nhiệm là phải công bố và gửi kết quả phúc khảo bài thi cho thí sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.
Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2018 thế nào?
              Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2018 thế nào?

Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia như thế nào?

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP.HCM hướng dẫn thí sinh thực hiện quy trình phúc khảo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 như sau:

  • Quy trình phúc khảo bài thi tự luận

Việc phúc khảo bài thi tự luận được 2 cán bộ chấm thi đảm nhận, người chấm thi bắt buộc phải chấm bài bằng mực có màu khác với màu mực đã được dùng để chấm trước đó trong bài thi của thí sinh.

Ban Thư ký Hội đồng thi sẽ xử lý kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận như sau:

  • Nếu sau khi chấm, kết quả của 2 cán bộ phúc khảo giống nhau thì sẽ lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo cho thí sinh, sau đó, bài thi được giao cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.
  • Nếu sau khi chấm, điểm của 2 cán bộ chấm phúc khảo đối chiếu khác nhau thì sẽ lấy bài thi ấy giao cho Trưởng ban Phúc khảo để 1 cán bộ thứ 3 chấm bằng màu mực khác. Nếu như số điểm của 2 trong 3 cán bộ chấm thi giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo của thí sinh. Nếu cả 3 kết quả khác nhau thì sẽ lấy điểm Trung bình cộng của cả 3 lần chấm phúc khảo + làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Nếu bài thi có điểm phúc khảo mà chênh lệch so với số điểm ban đầu thí sinh nhận được từ 0,25 điểm trở lên thì điểm sẽ được điều chỉnh. Nếu điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm ban đầu của thí sinh 0,5 trở lên thì phải thực hiện đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm phúc khảo và cán bộ chấm thi đợt đầu, nếu có phát hiện tiêu cực thì cần xử lý theo quy định.

  • Quy trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Quy trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm sẽ được quy định như sau:

  • Thành phần của Tổ phụ trách phúc khảo bài thi trắc nghiệm sẽ có vai trò tương tự như thành phần của Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm của Ban Chấm thi.
  • Điểm sau khi chấm lại của Tổ phúc khảo sẽ là điểm chính thức của thí sinh.

 

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur TP Hồ Chí Minh

Cơ sở Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 - 09.6295.6295

Cơ sở Tân Phú: 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TPHCM. Tư vấn: 0996.303.303 - 0886.303.303

Cơ sở Quận 9: 288 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TPHCM. Tư vấn: 0996.355.355 - 0886.355.355

Cơ sở Quận 2: 232 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM. Tư vấn: 0869.156.156 - 0996.156.156

Cơ sở Quận 6: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TPHCM. Tư vấn: 0869 189 199 - 0996 189 199